Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Ytbehandling-Korrosion

Korrosion
Stål rostar, koppar ärgar och andra metaller, utom de allra ädlaste,
bryts ned på liknande sätt.
Materialförstörelsen kallas med ett gemensamt ord för korrosion.
Galvanisk korrosion, kontaktkorrosion, inträffar när två metaller med
olika elektrisk ledningsförmåga är i direktkontakt med varandra i en elektrolyt.
Ju större skillnad i "ädelhet" det är mellan metallerna, desto snabbare
korroderar den oädlare metallen.

Allmän korrosion
Med allmän korrosion menas en likformig avfrätning av hela stålytan.
Denna typ av korrosion uppstår vanligen i starka syror och baser.

Se även i MÜPRO Korrosions pdf till höger, eller klicka på länken nedan.
http://www.nordicpipe.se/sites/nordicpipe.se/files/mupro_corrosionmanual...

Interkristallin korrosion (korngränsfrätning)
Denna typ av frätangrepp orsakas av att kromrika karbider vid uppvärmning
(t.ex. svetsning) utskiljs i korngränserna varigenom en smal zon i deras
närhet utarmas på krom.

Punktfrätning
Punktfrätning (pitting) uppträder i saltlösningar och har ringa ututbredning men
ofta betydande djup. Risken ökar med ökad temperatur och saltkoncentration.

Spaltkorrosion
Med spaltkorrosion avses lokala frätangrepp i trånga, vätskefyllda spalter,
där lösningen är stillastående och syretillförseln nedsatt.
I rörsystem förekommer spaltkorrosion i t.ex. flänsförband.

Spänningskorrosion
För att spänningskorrosion skall inträffa krävs förutom kloridhaltig miljö
och hög temperatur även dragspänningar i materialet.
Dessa dragspänningar kan ha uppstått vid tillverkningen, genom svetsning,
bockning etc, eller vara driftsbetingade.
Benägenheten för spänningskorrosion stiger med ökad dragpåkänning.
Det är svårt att ange någon lägsta spänning eftersom benägenheten även
påverkas av andra faktorer.

Galvanisk korrosion
Galvanisk korrosion kan uppträda då två olika metaller, eller en metall och
ett annat elektriskt ledande material, står i kontakt med varandra i en elektrolyt.
Den oädlare metallen kommer därigenom att angripas med en högre
korrosionshastighet än om kontakt inte förekommer.
Risken för galvanisk korrosion ökar ju längre från varandra materialen befinner
sig i den galvaniska spänningsserien.

Galvanisk spänningsserie, som omfattar några olika metaller
i havsvatten vid 20°C.

Högst upp ädla metaller
Platina
Guld
Silver
Nickel
Mässing
Monel (Cu - Ni)
Koppar
Brons
Rostfritt stål (Cr - Ni)
Titan
Kromstål
Bly
Tenn
Kolstål
Aluminium
Zink
Magnesium
Längst ner oädla metaller

Ytbehandling
Ytbehandling av ett föremal sker genom att man förser det med en beläggning.
Syftet med ytbehandling kan vara att göra produkten mer lättskött, mer tilltalande
eller att öka korrosionsbeständigheten. För produkter ingående i skruvförband ökas
korrosionsmotståndet vanligen genom beläggning med zink (Zn), galvanisering.
Zink korroderar ungefär 200 ggr långsammare än järn och dess korrosionsskyddande
förmåga beror helt på vilken zinkbeläggningsmetod man väljer.
I miljöer med svavelföreningar avtar dock zinkens korrosionsskyddande förmåga väsentligt.

Zinkbeläggningsmetoder
FZB: FörZinkad Blank
Eller i dagligt tal kallat blankförzinkning är en elektrolytisk metod att
fästa zink på ett ursprungsmaterial. Zinket pålaggs "mekaniskt" i ett elektrolytiskt bad.
Yttjockleken varierar vanligen mellan 3-10 pm.

FFZV: FörFörZinkad Varm
Är en varmförzinkningsmetod som används företrädesvis vid galvanisering
av plåt eller band.
Yttjockleken brukar variera mellan 15-40 pm.
Detta medför att produkter i utförande FFZV som efterbearbetas får
snittytor som är obehandlade.
I tunna material (4-5 mm eller mindre) brukar man säga att snittytan "självläker".

FZV: FörZinkad Varm kallas i vardagligt tal for "varmförzinkning".
Produkten doppas i flytande zink vid temperaturer mellan 460-550°C.
Zinktjockleken varierar normalt mellan 50-100 pm.
Produkter i detta utförande används allmänt där kraven är miljöklass C2 eller högre.
BS729, SS-EN ISO 1461:2009, SS-EN ISO 10684:2004, SS 3194, SS 3603

Miljöklasser
Följande tabell ger vägledning i valet av ytbehandling för olika applikationer.
Förutsättningen är att zinkskiktet inte har utsatts for åverkan.
EN-ISO 12944

Miljöklass
C1
lnomhus i luft med växlande temperatur och luftfuktighet,
samt obetydliga halter luftföroreningar. Bostader och ventilerade lokaler.
Utförande: FZB, olika typer av målning. Zn-korrosion < 0,3 pm/år, mycket låg

C2-C4
lnomhus vid måttlig fuktpaverkan och måttliga halter luftföroreningar.
Utomhus i inlandet med låga halter luftföroreningar.
Landsbygdsmiljö och inomhus i sämre ventilerade lokaler.
Utförande: FZV, Zn-korrosion: 0,5-2 pm/år, medel

C5
Utomhus i svår industrimiljö med svavelföroreringar, och eller
saltmättad luft som vid kusterna.
Utförande: FZV klass B eller C, alternativt syrafast stål,
Zn-korrosion:> 5,0 pm/år, hög
C5-I=Industri, C5-M=Marin

Finns i 3 varianter:
S - Short/Kort. 2 till 5 år
M - Medium. 5 till 15 år
L - Long/Lång. Mer än 15 år

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar