Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Rostfria Livsmedelsrör

Rostfria livsmedelsrör

Standarder
Inom livsmedelsindustrin finns olika dimensionsstandarder.
I Sverige används huvudsakligen SMS-standard.
Bland andra standards finner man DIN (Tysk standard), RJT och
IDF (Brittiska standarder), DS (Dansk standard) och
ACME (Amerikansk standard).

Stålsorter
Materialkraven inom livsmedelsindustrin präglas av att produkterna inte
får förorenas av produktrester, bakterier eller korrosion.
Oftast erbjuder de vanliga rostfria standardstålen fullgod funktion när det
gäller korrosionsbeständighet och krav på hygien i de aktuella miljöerna.
Vanligast förkommande är rostfritt stål AISI 304L (1.4301/1.4307).
För mer aggressiva miljöer används molybdenlegerat rostfritt stål, s.k.
syrafast stål, AISI 316L (1.4401/1.4404). Se information om rostfria stål under
flik "Rostfria stål".

Konstruktion
Inom livsmedelsindustri och farmaceutisk industri är kraven på hygien
höga och man måste konstruera så man undviker "fickor" eller andra
"döda utrymmen".
Det förekommer demonterbara anslutningar i form av svetskopplingar,
klämflänskopplingar och flänsanslutningar.
Även om dessa ser likartade ut i olika standards, så skiljer de sig i utförandet
när det gäller gängor, tätningar och konstruktion.
Sedan 1989 bedrivs arbetet med att förbättra konstruktioner och produkter
för hygieniska applikationer inom E.H.E.D.G.
(European Hygenic Equipment Design Group).
Detta är en oberoende sammanslutning av tillverkare och användare av
denna typ av utrustningar. Gruppen arbetar med att på olika sätt förbättra
information, konstruktion, standards och metoder av komponenter och
utrustningar för hygieniska processer.

Ytor
Produkter, svetsfogar och demonterbara anslutningar skall ha snäva
toleranser, god passform samt hög finish för att minimera risken för
bakterietillväxt och uppbyggnad av avlagringar.
Dessutom skall de vara lätta att rengöra.
Utgångsmaterialet vid tillverkning av rör och rördelar är rostfri kallvalsad
och glattvalsad plåt vilket ger den bästa ytan.
De svetsade rörens ytfinhet kan förbättras ytterligare genom att de vid
tillverkningen blankglödgas och därmed får en oxidfri yta som inte behöver betas.
Livsmedelsrören levereras enligt DIN 11850 som specificerar den invändiga
ytjämnheten till Ra max. 0,8 pm, i svetsen Ra max. 1,6 pm.
Finare ytor kan levereras på begäran.
I hygieniska applikationer ytbehandlas ofta produkterna.
Resultatet av olika ytbehandlingar beror bl. a. på utgångsmaterial,
förbehandling och verktyg.
Även andra omständigheter påverkar såsom kornstorlek och tryck
vid slipning och blästringsmaterial vid blästring.
Ytfinheten mäts med speciella precisionsinstument som registrerar
ojämnheterna i ytan och registrerar medelvärden av avvikelserna från
medellinjen på en viss mätsträcka (Ra-värdet). Detta anges i tusendels
millimeter (pm).
Ra = det aritmetiska medelvärdet av de absoluta värdena av profilkurvans
avvikelser från medelinjen.

Elektropolering
Rördelar och armatur kan levereras med elpolerade ytor.
Elektropolering är en elektrokemisk metod där man erhåller en polerad
yta på det rostfria stålet genom materialupplösning av ytskiktet.
Populärt uttryckt är elektropolering raka motsatsen till förnickling.
Avverkningen, som normalt är 20 till 30 pm, sker kraftigast på
"utstickande toppar", varför ytan jämnas ut.
Resultatet blir att ytan får glans men framförallt att ytan blir jämnare
genom avgradade kanter och metallisk renhet.
Genom att stålets microyta utjämnas minskar risken for beläggningar.

Rengöring
Hygieniska anläggningar eller utrustning som rengörs eller diskas på plats,
utan demontering, benämns som hygienisk utrustning klass1.
Rengöringen sker vanligen med luter och syror i olika steg, CIP (clean in place).
Innan produkterna körs in i systemet utförs sköljning,
SIP (sterilisation in place), med hetvatten (95°C) eller kalldesinficering.
Anläggningar som måste demonteras, rengöras och återmonteras för att
bli fria från mikroorganismer definieras som hygienisk utrustning klass 2.
För att uppnå sterilt tillstånd krävs en betydligt bättre rengöringsprocess
än CIP/SIP. Utrustning konstruerad för att undvika uppbyggnad eller
genomträngning av mikroorganismer benämns aseptisk (steril).

Tätningsmaterial
Som tätningsmaterial används Nitril (FDA), EPDM (FDA), Silikon (FDA),
PTFE (FDA) eller Viton (FDA).
FDA innebär att materialet uppfyller krav och normer utfärdade
av Food and Drug Association.

Arbetstemperaturer
Nitril -10 till +110°C
EPDM -20 till +140°C
Silikon -10 till +115°C
PTFE -10 till +115°C
Viton -10 till +120°C

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar