Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen
på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att
tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

Vi källsorterar avfall.

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör
samlastning av gods och som arbetar aktivt med miljöfrågor.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom
ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar