Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Leveransvillkor

En mycket vanlig tjänst är transporttjänsten.

Transporttjänsten kan vara mycket enkel, typ transport från A till B
eller av en mycket avancerad karaktär där det ingår lagerhållning,
plockning, packning, stuffning, lastning, förtullning etc.

Nedan följer de viktigaste begreppen och standardavtalen:

Bill of Lading (även eng. Blading)
Bill of Lading (B/L) är inom internationell handel ett mycket viktigt
dokument, vanligtvis anses dokumentet ha följande tre egenskaper:

 • Att utgöra bevis för att godset som beskrivs i 'Bill of Lading' har
  överlämnats för transport och att säljaren har fullgjort sina skyldigheter
  enligt F- eller C-term (enligt INCOTERMS);

 • Att utgöra bevis för att det finns avtalsbestämmelser om frakt, antingen
  genom att bestämmelserna tryckts i dokumentet eller genom referens till
  fraktförarens allmänna bestämmelser;

 • Att ge dokumentinnehavaren rätten att kontrollera och överföra godset,
  så att han är den ende som kan ge instruktioner till fraktföraren medan
  godset är i 'transit', samt att ha rätten emottaga godset vid destinationen
  (den så kallade 'document of title' funktionen eller äganderättsdokumentet).

Många gånger utfärdas mer än en B/L, då brukar i nedre högra hörnet tilläggas
frasen "one original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in
ex-change for the goods or delivery order.
IN WITNESS whereof the Master of the said Vessel has signed the number
of original Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, one of each
being accomplished the other to stand void".
Vid remburser och dokumentinkasso kan bankerna kräva att få alla original
eller att endast ett original utfärdas.

Cabotage
Rättighet för en transportör från ett annat land att utföra transporter mellan
två inrikes platser.

Certeparti (eng. Charter party)
Vid förhandling av stora fraktavtal föregår förhandlingarna i omgångar och
via korrespondens, när avtalet är klart sammanställes det i ett så kallat
certeparti.
Inom sjöfrakt är detta ett mycket vanligt förfarande.
I folkmun kallas alla fraktavtal ibland certeparti.

Delkonossement (eng. Delivery Order, D/O)
Handling som leverantören utfärdar som stipulerar att godset avsänt och
kan mottagas mot att konossementet överlämnas.

Dispachant
En form av speditör som sköter komplicerad införtullning av gods, speciellt
vanligt i republiker med komplicerade system som kräver att
tulltjänstemän mutas.
Dispacahantavgifter ligger vanligen på 0.1-1% av det införtullade godsets värde.

Emballage (eng. Package)
Ofta offereras varor utan emballage därför att emballagets omfattning beror
på transportsättet.
Det är därför av stor vikt att i ett avtal få med att emballage ingår, och i det
fall annan än säljaren sköter transporten, även vilken typ av emballage
som ingår.
Priset för emballage skiljer sig mycket beroende på emballagetypen.
De vanligaste emballagetyperna är: kragpall, kartong, papperslåda, inplastad,
trälåda, fat eller samlingsbenämningen sjövärdigt emballage.
Det kan även vara av vikt att definiera en emballageföljd, dvs hur många
artiklar som ligger i varje förpackning, hur många förpackningar av denna typ
som ligger i närmaste större förpackning osv.

Fraktsedel (eng. Consignment note)
Dokument som följer med fraktföraren.

Full sats (eng. full set eller B/L)
Konossement

Intermodal Transport
Förflyttning av gods och transportenhet genom att använda två eller
fler transportmedel.

Intermodal Transport Unit (ITU)
Containrar eller halvtrailrar för intermodal transport.

Kranhyra (eng. Crainage)
Rederiets ansvar brukar ibland bara sträcka sig till att fartyget ligger
längs kajen. Beställaren får då betala kranhyran.

Konossement (eng. Bill of Lading)
Detta är en handling som utfärdas av en sjötransportör och som är ett
erkännande på att godset mottagits för befordran.
Godset lämnas ut mot att handlingen återställs (§151 Sjölagen).
Samma princip kan även användas för landtransport.

Leveransklausuler
Den vanligaste metoden för att reglera hur gods ska hämtas och lämnas
är genom så kallade leveransklausuler som även reglera förtulling mm.
Leveransklausulen är inte ensamt ett transportavtal, men kan användas som
sådant i ett köpeavtal.

Mjölkrunda (eng. Milk run)
Istället för att utföra en transport per leverantör och leveranstillfälle
samordnas leveranserna i en rundtur även det omvända kan råda,
dvs en transport åt flera kunder.
Detta är ett vanligt upplägg i vissa abonnemangs och förbrukningsavtal.

Mottagarfrakt (eng. Freight collect)
Vid köp av löst gods är en mycket vanlig modell att hantera frakten med
mottagarfrakt.
Köparen beställer godset FCA Leverantörsort och anger "Mottagafrakt:
Fraktförarnamn Kontonummer 123456".
Med fördel tillägger köparen i beställningen "säljaren avropar frakten hos
fraktöraren medan fraktskostnaden debiteras köparen konto hos fraktföraren".
Köparen har i sin tur ett fraktavtal med fraktföraren som exempelvis kan
vara upplagt såsom pris/(flakkvadratmeter x kilometer).
Fördelen med mottagarfrakt är att fraktavropet sker smidigt samtidigt som
att fraktkostnaden debiteras direkt utan vinstpåslag hos leverantören.
Nackdelen är att köparen inte vet exakt när godset skeppas och när det
kommer fram, dock kan köparen tillägga i beställningen "köparen skall
underrättas vid skeppning om fraktdata, track-and-trace-nummer etc".

Speditionsavtal
Avtal som innebär att en speditör får rätt att för annans räkning avsända
eller mottaga gods och andra därvid relaterade handlingar.

Stacking
Stapling av containrar på varann.

Standardavtal och kontraktsmallar för transporter

Alltrans 2007, Allmänna bestämmelser Sveriges Åkeriföretag

ALLCONT 2004, Allmänna bestämmelser för transport av handels-,
industri- och byggnadsavfall i containers och på flak.

ALLBUD98 Svenska Åkeriförbundets Allmänna ansvarsbestämmelser
för budbilstransporter

ALLÅK86 Allmänna leveransbestämmelser för åkerinäringen

BEWESHIP, General Conditions for International Transport

BULK 91, Allmänna bestämmelser för bulktransporter

BUSSAB2006, Ansvars och befordringsbestämmelser bussgods

CONTAB 2003, Nya allmänna bestämmelser för tillhandahållande och
transport av containers/flak för handels-, industri- och byggnadsavfall.

NSAB 2000, •Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser

Strippning
Urlastning i container eller annan ITU.

Stuffning
Inlastning i container eller annan ITU.

Styckegods (breakbulk cargo)
Löst gods som inte fraktas i container.

Tracke-and-trace
De flesta transportfretag använder sig av track-and-trace-system,
vilket innebär att det går att spåra exakt var en vara befinner sig.
Ett enkelt sätt att spåra upp förlorat gods.

Transportdokument, konossement
Bill of Lading

Information hämtad från:
"(C) EFFSO Tools [2010], http://tools.effso.se".

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar