Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Länkar

Lite information för dig som vill veta mer om saker och ting

Fakta om Rörupphängningar, Tillbehör för: Ventilation, Sprinkler,
Brandskydd, Vibration och Isolering

http://www.muepro.com/

Fakta om Rörupphängningar, Tillbehör för: Ventilation, Sprinkler,
Brandskydd, Vibration och Isolering för fartyg och marina applikationer

http://www.muepro-maritim.com/

Myndigheter och Organisationer

Kemivärlden
http://www.chemicalnet.se

Underhåll & Driftsäkerhet
http://www.maintenancenet.se

Recycling
http://www.recyclingnet.se

Transport iDag
http://www.transportnet.se

Plast- och kemiföretagen
http://www.plastkemiforetagen.se

Skogsindustrierna
http://www.skogsindustrierna.se

Jernkontoret
http://www.jernkontoret.se

SveMin - Svensk gruv-, mineral- och metallindustri
http://www.industriarbetsgivarna.se

Livsmedelsföretagen
http://www.li.se

Svensk Energi - Sveriges elleverantörer
http://www.svenskenergi.se

Svensk fjärrvärme
http://www.svenskfjarrvarme.se

Svenskt vatten
Branschorgan för kommunala vatten- och avloppsvattenverksamheter
http://www.svensktvatten.se

VVS-Fabrikanternas råd
VVS-industrins branschorganisation för leverantörer av VVS-material
http://www.vvsfabrikanterna.se

Svenska Rörgrossistföreningen VVS
Branschorganisation för svenska VVS-grossister
http://www.rgf.se

VVS-Auktorisation
Ideel förening för auktoriseringen Säker vatteninstallation
http://www.sakervatten.se

VVS-Information
Företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen.
Här finner Ni även RSK-databasen.
http://www.vvsinfo.se

Arbetsmiljöverket
http://www.av.se

Boverket
http://www.boverket.se

Energimyndigheten
http://www.stem.se

Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se

Livsmedelsverket
http://www.slv.se

Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se

Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten
http://www.havochvatten.se/

Energimarknadsinspektionen
http://www.energimarknadsinspektionen.se

Miljödepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/1583

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Räddningsverket)
http://www.msb.se

DinSäkerhet.Se
http://www.dinsakerhet.se

Seveso-avtalet Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
http://www.seveso.se

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification
http://swetic.org/sv/swetic-swedish-association-for-testing-inspection-a...

Standardiseringen i Sverige, SIS
http://www.sis.se

Statens Kärnkraftsinspektion
http://www.ski.se

Tekniska nomenklaturcentralen
http://www.tnc.se

Sjöräddningssällskapet
http://www.sjoraddning.se

Avfall Sverige branschorganisationen
http://www.avfallsverige.se

Transportstyrelsen
http://www.transportstyrelsen.se/sv/

Pressure Equipment Directive PED 97/23 EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0023:...

Materials: Published EAMs
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/ped/ma...

Pressure Equipment Directive (PED): materials
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/ped/ma...

Pressure Equipment Directive (PED): guidelines
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/ped/gu...

ASME International
http://www.asme.org

NACE International
http://www.nace.org

ISO International Organization of Standardization
http://www.iso.org

NASPD National Association of Steel Pipe Distributors
http://www.naspd.com

AISI American Iron & Steel Institute
http://www.steel.org

ASTM International
http://www.astm.org

ANSI American National Standards Institute
http://www.ansi.org

API American Petroleum Institute
http://www.api.org

The piping Tool Box
http://www.piping-toolbox.com

MSS Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry
http://mss-hq.org/Store/index.cfm

AWWA American Water Works Association
http://www.awwa.org

Underwriters Laboratories ®
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html

Sira certification (ATEX & IECEx)
http://www.siracertification.com/

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar