Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Nordic Pipe AB:s kvalitetssäkringsprogram säkerställer att
kontraktsrelaterade kvalitetskrav uppfylls under alla faser av
ett projekt.
I detta ingår inköp, konstruktion, tillverkning, kontroll, provning,
hantering, lagring och transport av material.

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i
varje steg i produktionen.

Vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god
produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom
ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar