Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Koppar & Kopparlegeringar

Koppar
Koppars mångsidiga användning beror företradesvis på dess höga
ledningsförmåga för värme och elektricitet samt goda plastiska
formbarhet.
Längdutvidgningskoefficienten är låg. Materialet bibehåller sina viktiga
egenskaper i temperaturer från -200°C till +200°C.
Koppar kan lätt legeras med andra metaller.
Dessutom har koppar synnerligen god korrosionsbeständighet mot de
flesta aggressiva medier med undantag for oxiderande sura lösningar,
ammoniak och dess salter samt svavel och svavelföreningar.
Merparten av all koppar återvinns och vid omsmältning åtgår endast
bråkdelen av den energi som krävs vid nyproduktion.

Rundstång, Fyrkantsstång, Sexkantsstång, Plattstång, Plåt, Fyrkantsrör,
Rektangulärarör, Runda rör
C 11000, C102, C 10200, C103, C 12200, C106, C 18200, CC102,
C 17500, CB101, C 14500, C109
Werkstoff nr: 2.0060, 2.0090, 2.1293, 2.1285, 2.1247, 2.0855, 2.1546,
DIN 44759

Vill Ni vet mer om kopparstandarder se Pdf filer till höger eller klicka på
länken.

http://www.nordicpipe.com/sites/nordicpipe.se/files/matris_koppar_nov08.pdf

Mässing
Den dominerande kopparlegeringen ar mässing, dvs. koppar med zink
som tillsats.
Genom ökad tillsats av zink förbättras hållfastheten och förlängningen.
Andra skäl att välja mässing med olika tillsatser av zink är att man på
detta sätt kan påverka färgen, korrosionsbeständigheten och
formbarheten.
Genom att tillsatta bly förbättras skärbarheten, s.k. svarvmässing eller
automatmässing.
Nickelmässing (även kallad nysilver) har god hållfasthet och god
korrosionsbeständighet (speciellt mot missfärgning).
Man kan ytterligare förbättra vissa egenskaper genom att tillsatta
andra ämnen, t.ex. järn, aluminium, mangan, tenn och arsenik varvid
man talar om specialmässing.

En typ av specialmässing är avzinkningshärdig mässing.
Genom att vid svåra korrosionsförhållanden använda en mässing där
man tillsatt en mindre mängd arsenik eller antimon förhindras angrepp
så att avzinkning inträder.
Avzinkning innebär att den oädlare komponenten zink korroderar bort och
lämnar kvar porös koppar med nedsatt hallfasthet.
Korrosionstypen uppkommer företrädesvis i syrehaltiga vatten.
Angreppet påskyndas av hög temperatur.

Rundstång, Fyrkantsstång, Sexkantsstång, Plattstång, Plåt, Fyrkantsrör,
Rektangulärarör, Runda rör, Liksidig vinkelstång, Oliksidig vinkelstång,
U-profil, T-profil
Cu Zn 39 Pb3, C 38500, CZ 121 3Pb, Cu Zn 38 Pbl.5, C37700, CZ 128
Cu Zn 37, C 27400, CZ 108, Cu Zn 36 Pb.1.5, C 34500, CZ 119
Cu Zn 40 Al 2, C 67400, CZ 114, Cu Zn 35 Ni
Wekstoff nr: 2.0401, 2.0371, 2.0321, 2.0331, 2.0550, 2.0540

Brons
Kopparlegeringar med andra tillsatser an zink benämns bronser.
Bronserna har mycket god korrosionsbeständighet.
Beroende av tillsatsmetallen benämns bronserna olika såsom tennbrons
(tidigare aven kallad fosforbrons), aluminiumbrons och berylliumbrons.
Några ytterligare typer av bronser förekommer, t.ex. med tillsatser av
mangan, kisel eller krom. Tennbronser med tennhalter mellan
4 och 30 % ar vanliga som gjutlegeringar.
En variant av dessa är den s.k. rödmetallen (innehåller hög kopparhalt),
som förutom tenn även innehåller zink och bly.

Rundstång, Fyrkantsstång, Plattstång, Sexkantsstång, Plåt, Ämnesrör
CuSn7ZnPb, C93200, LG 3, Cu Sn 12, C90800, PB 2-C, Cu Pb 15 Sn,
C93900, LB1, Cu Al 10 Ni 5 Fe 4, C63000, Cu Sn 6/8, C51900, C52100
PB103, PB104
Werkstoff nr: 2.1090, 2.1052, 2.1182, C63000, 2.1020, 2.1030

http://www.lebronzeindustriel.com/catalogue_en/

Kopparnickel
Kopparnickellegeringarna har mycket god korrosionshärdighet i
kombination med hög hållfasthet.
Vanliga legeringar innehåller mellan 5 och 30% nickel.
För att förstärka härdigheten mot erosionskorrosion tillsatts mindre
mängder av järn och mangan.

Rundstång, Fyrkantsstång, Plattstång, Sexkantsstång, Plåt, Ämnesrör,
Rör, Rördelar, Smide, Flänsar
Cu-Ni 90/10, UNS C70600

http://www.lebronzeindustriel.com/catalogue_en/

Fogningsteknik
Lödning är sammanfogning av två metaller med hjälp av ett
tillsatsmaterial (lod) som har lägre smältpunkt an grundmaterialet.
Grundmaterialet smälter alltså inte, vilket sker vid svetsning.
Mjuklödning är spaltIödning (kapillarlödning) som utförs med lod vars
arbetstemperatur är lägre än 450°C.
Loden kallas mjuklod (vanligen baserade på tenn, en mjuk metall).
Utförs spaltIödningen med ett lod med arbetstemperatur högre än 450°C
kallas detta hårdlödning.
Loden kallas hårdlod.
Mjukloden ger i jämförelse med hårdloden svaga förband.
Legeras mjukloden med silver förbättras hållfastheten.
Hårdloden ger ingen eller obetydlig deformation av arbetsstycket och
ingen eller obetydlig efterbearbetning.

För sammanfogning av kopparrör används hårdlödning, mjuklödning
eller kompressionskopplingar.
Hårdlödning förordas då skarven utsatts for utmattningspåkänningar
eller högre temperaturer än 110°C.
Den höga temperaturen vid hårdlödning sänker dock hållfasthetsvärdena
till den nivå som gäller för glödgade rör.
Vid hårdlödning föreskrivs silverfosforkopparlod med en silverhalt av
minst 2 %.
Flussmedel behöver inte användas då koppar löds mot koppar.
Mjuklödning används i konstruktioner där kopparröret inte får mjukna.
Vid mjuklödning används flussmedel och tennsilverlod med en silverhalt
av minst 3 %.
Kompressionskopplingar, klämringskopplingar, används då brandrisk
föreligger eller vid reparation av befintliga installationer.
Hårdlödning kan användas till de flesta metaller, även koppar och
lättmetallerna.
Med silverlegerade hårdlod kan också olika metaller sammanfogas med
varandra, t.ex. stål mot koppar och mässing. Flussmedel måste alltid
användas.

ASTM B151-B171-B466-B467: C70600, C70620
MIL T 16420 K, MIL C 15726, MIL C 24679
SAE J 463 CA 706
BS 2871 CN 102, BS 2874 CN 102
NES 779
JISH 3300
DIN 17664 wn 2.0872, DIN 17671-DIN 17672
DIN 86019 2.1972, CuNi10Fe1,6Mn, DIN 86028, DIN 86036, DIN 86037, DIN 86086, DIN 86087, DIN 86088, DIN 86089, DIN 86090, DIN 1755
VG 85 004
EEMUA 144, 145, 146
GAM MM11 - GAM MM13
INDRET IT 108
NFA 51-102 ISO 429
SIS 1456.67
EN 12163, EN 12449, EN 12165 CW352H

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar