Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Isolering

Isolering

Isolermaterialens olika tekniska egenskaper och varierande processdata,
såsom mediatemperatur, omgivande temperatur och relativ fuktighet påverkar
utförande och val av isoleringsmaterial.
lnom såväl enkla rörsystem som ventilations- och kvalificerade industriella
rörsystem måste de olika förutsättningarna beaktas.
Dessutom måste myndighetskrav beaktas, bl. a. när det gäller brandsäkerhet.
Många av de idag förekommande isolerprodukterna har typgodkännande med
avseende på brandisolering och ytskiktsklassning.
För rätt lösning krävs ofta expertisens erfarenhet och kunskap.

http://www.muepro.com/uploads/37022_01.pdf

http://www.nordicpipe.se/sites/nordicpipe.se/files/13._mupro_insulation.pdf

Varma installationer
Vid isolering av varma installationer är målsättningen att reducera
energiförlusterna samt temperaturfallet i ledningar och kanaler så att den
beräknade funktionen erhålls.
I många fall är det viktigt att beakta yttemperaturen då det kan finnas risk för
brännskador.
Yttemperaturen varierar med såväl material och tjocklek som med
isoleringens ytbeklädnad.
För isolering av varma installationer används vanligen mineralull,
glas- eller stenull (Gullfiber eller Rockwool).
Även cellgummiisolering (typ MypoTHERM® från MÜPRO) kan vara användbart.
Vid mycket höga temperaturer, c:a 700° och mer, används vanligen
keramiska isolermaterial.

Kalla installationer
Vid kalla installationer skall isoleringen dimensioneras och utföras så att
den förutom kraven på energireducering och temperaturfall även förhindrar
att kondens uppstår.
Valet av ytbeklädnad påverkar i hög grad dimensioneringen. Isolerutförandet
skall dessutom ha en ångbromsande funktion så att transport av vattenånga in
mot det kalla röret eller kanalen minimeras.
Beroende på medias temperatur och de yttre förutsättningarna, temperatur
och relativ fuktighet, används olika isolerutföranden som till exempel
aluminiumfoliebelagda rörskålar av mineralull på kallvatten och cellgummi
med tät cellstruktur (typ MypoTHERM® från MÜPRO) på kylsystem.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar