Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Isolerade rör

Isolerade rör

Fabriksisolerade rör består av tre huvudkomponenter:
Medierör, isolering och yttermantel.

Medieröret:
Kan bestå av i stort sett alla förekommande material.
Kundernas eller myndigheternas krav avgör valet av rör.

Isoleringen:
Består av freonfritt polyuretanskum (PUR) som har mycket
god isoleringsförmåga.

Manteln:
Levereras vanligen i svart eller vit PEH-plast.
Mantelalternativ
Standardmanteln av PEH-plast (brandklass P3) är slagtalig, vattentät,
salt- och kemikalieresistent, hygienisk samt korrosionssäker.
Svart PEH-material är UV-resistent.
Denna typ skall därför användas för ledningar utomhus samt för
markförlagda ledningar.
Andra mantelalternativ är spirorör av aluminium (brandklass P2) eller
galvaniserat stål (brandklass P1).

Isoleringsklasser:
Rören tillverkas med olika isoleringstjocklekar.
Dessa delas in i olika klasser vilka betecknas med serie och nummer.
Serie 0 betyder den minsta isolering som är tekniskt möjlig att framställa
medans t.ex. serie 4 är en mycket avancerad isolering.

Upphängning:
Rörsvepen monteras fast utanpå manteln och inte på medieröret.
Därmed undviks köldbryggor. Dessutom förhindras fukt att tränga in i
och genom isoleringen.

Specialutföranden:
Rören kan levereras med inbyggda tomrör, värmekabel, olika sorters
signalkablar eller andra typer av specialutföranden.

Rördelar:
Böj i 90° och 45° och T-rör i rakt utförande eller med språng är standard.
S-böjar, fixpunkter, lyror och andra delar specialtillverkas på begäran.

Installation:
Rörens ändar är fria från isolering för att möjliggöra skarvning.
De fria ändarna har en längd av 250 mm.
Medierören sammanfogas på vanligt sätt genom svetsning eller lödning.
Efter täthetskontroll av svets- eller lödfogen tillkapas de medlevererade
isolerhalvorna och placeras över skarvstället.
För att säkerställa täthet mot utvändig fukt placeras en krympduk runt
isolerhalvorna.
Denna värms upp varvid duken krymper och klibbar fast mot manteländar
och isoleringsskålar.
Därefter placeras en skjutmuff av PEH över skarvstället.
Även denna krymps genom uppvärmning till dess den ligger dikt mot
underlaget.
På markförlagda rör monteras en extra krympmanschett över PEH-muffens
ändar. PEH-muffar och krympmanschetter skjuts upp på rörändarna innan
sammanfogningen.
Vid uppvärmning används en gasolbrännare med diameter 40-50 mm.
Lågan skall vara mjuk och fladdrande.
För mindre dimensioner kan även en varmluftspistol användas.
Flertalet böj-dimensioner kan isoleras med en speciell böj-muff.
Montageförfarandet är i huvudsak lika som vid rakskarvar.

Några exempel för fjärrvärmerör:

DN 2x100/315 Fixrör dubbel Fjärrvärmerör
Mediarör: P235GH 114,3x3,6 mm Sömlöst
Isolering: Polyuretanskum, freonfri DY: 315
Mantel: PEH Plast Svart
Larm: Nej
Friändar längd:
Arbetstemp: 85 grad. C max.
Längder: 1,5 mtr´s
Charge.-nr. utflyttat till fria rörändar.
Materialcertifikat EN 10204-3.1

508/710 Böj Enkel serie 2 Fjärrvärme 45°
Mediaböj: P235GH 508,0x11,0 mm Sömlös, 45°
Isolering: Polyuretanskum, freonfri DY: 710
Mantel: PEH Plast Svart
Larm: Nej
Arbetstemp: 85 grad. C max.
Charge.-nr. inringat rördel
Materialcertifikat EN 10204-3.1

DN 2x150/450 Rakrör dubbel Fjärrvärmerör
Mediarör: P235GH 168,3x4,0 mm Sömlöst
Isolering: Polyuretanskum, freonfri DY: 450 mm
Mantel: PEH Plast Svart
Larm: Nej
Friändar längd:
Arbetstemp: 85 grad. C max.
Längder: 12 mtr´s
Charge.-nr. utflyttat till fria rörändar.
Materialcertifikat EN 10204-3.1

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar