Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Gallerdurk, perforerad plåt & duk

Vi tillhandahåller nedanstående artiklar:

Gallerdurk
Är en pressvetsad typ, dvs. den
framställs i specialmaskin efter motståndstetsmetoden.
Under högt tryck och samtidig hög strömstyrka sammanföres bärstålet
med tvärstålet.
Materialet uppvärms vid svetspunkterna och smältes samman utan
tillsättsmaterial.
Då uppnås slaggfria svetsfogar.
Zink eller målning fäster sig därför bra på dessa ytor.
På grund av denna framställningsmetod uppnås en svetsfog i varje
krysspunkt mellan bärstål och tvärstål.
Oberoende av maskvidden är det 600 till 1000 svetspunkter per kvadratmeter.
Detta ger gallren en mycket god dragfasthet.
Det kan kapas eller skäras med skärbrännare för uttag m.m.

Gallerdurkspaneler
Under högt tryck och samtidig hög strömstyrka sammanföres bärstålet
med tvärstålet.
Som tvärstål används en vriden stång.

Materialet uppvärms vid svetspunkterna och smältes samman utan
tillsättsmaterial. Då uppnås slaggfria svetsfogar.

Panelerna levereras i deras fulla längd 6100x1000 mm, eller
sågas enl kundens önskemål.

Fästdetaljer för gallerdurk och kantskoning
Vinkeljärn/kantskoning med påsvetsade plattstål för garanterad hållfasthet
vid ingjutning i betong.
Fästdetaljer för gallerdurk.

Slitsdurk
Obehandlad och varmförzinkad

Press-in galler
Press-in galler framställs genom att tvärstålet pressas under högt tryck
in i slitsar i bärstålet. Slitsmönstret och det höga trycket medför att tvärstålet
och bärstålet blir fullständigt fastlåst.
Därför uppnås god styvhet och ypperlig lastfördelnings-egenskaper.
Press- in galler levereras alltid med kantstål.

Halksäkra galler och steg
Är en pressvetsad gallerdurk.
Den halkfria durken har tandade bärstål för att motverka halkrisk.
Under högt tryck och samtidig hög strömstyrka sammanföres
bärstålet med tvärstålet.
Som tvärstål används en vriden stång.

Typ NA
Både bärstål och tvärstål är sågtandade för bästa möjliga halkskydd.
Typ NAD
Sågtandade bärstål, bjälkstål försänkt ca. 2 mm.
Typ NAV
Sågtandade bjälkstål, bärstål försänkt ca. 2 mm.

Offshore-galler
Galler med sågtandade bärstål.
Denna gallertyp är framställt för att uppfylla offshoreindustrins speciella krav.
Varannat bärstål är ersatt med ett rundstål. Detta reducerar vikten.
Samtidig uppfylles kravet på att en 15 mm kula inte faller genom maskorna.

Kantstål och skärning
Rät skärning och figurskärning
Rätvinklade uttag med kantstål och figurskärning med kantstål.

Ingjutningsgods typ vinkeljärn
Kantstål, Sparklist, Djupt kantstål, Kantstål med radie

Steg och galler i rostfritt och aluminium

Galler för solskydd

Hålgaller

Fästklammer för gallerdurk

Spiraltrappor
Monteringsfärdiga spiraltrappor i två typer:
Industri för innvändigt och utvändigt bruk, också som utrymmningsväg
Intreriör avpassat för kontor, bostäder och offentliga lokaler.
Trapporna levereras monteringsfärdiga och består av centrumrör i stål ,
steg och trappplan, samt räcke.

Typ Industri levereras som standard med steg av gallerdurk.
Steg av durkplåtar eller hålgaller kan också levereras.

Typ Interiör levereras som standard med steg och trappplan av stålplåtar
för beläggning. Steg för infogning med stenplåtar, klinker, parkett et.c.
kan också levereras.

Räcke:
Trapporna levereras som standard med «barnsäkert» räcke
(max öppning= 100 mm), med ledstång av stålrör Ø 34 mm.
Ledstång av stålrör
Ø-27-42 mm, samt ledstång av massivt trä (furu, ek/bok)
Ø-45-50 mm /plattstål med PVC-list kan också levereras.

Ytbehandling:
Typ Industri levereras varmgalvaniserat.
Typ Interiör levereras i grundmålat.
Kan också levereras färdiglackkerat efter standard NCS/RAL koder.

Raka trappor
raka trappor levereras i monteringsfärdiga komponenter bestående av:
Sidostycken, steg, trapplan och räcke.
Steg och trapplan levereras som standard av gallerdurk.
Steg och trapplan kan också levereras av durkplåtar/hålgaller/stålplåtar
för inlägg.
Sidostycken av kallpressad kanal 120/160 eller 180.

Räcken:
Trapporna levereras med räcke typ Industri (handlist + knälist)
eller med «barnsäkert» räcke (vertikala spröjsar med max. öppning
= 100 mm). Ledstång av stålrör eller plattstål m/PVC-list.

Ytbehandlade:
Trapporna levereras varmgalvaniserade, grundmålade eller färdiglackade
efter standard NCS/RAL koder.

Lejdare
En säker flyktväg under alla omständigheter
Lejdaren levereras i olika utföranden i färdiga längder med alla nödvändiga
bultar, beslag osv. för enkel montering.
Detta gör den till den perfekta nöd- och brandutgången.
Lejdaren tar i hög grad hänsyn till individuella krav, och kan därfor levereras i
olika mått eller efter beställning.
Inbrottsskydd är också uppskattat, och lejderen kan levereras med en nedre
sektion, som kan dras upp och med låssystem, som endast kan utlöses
ovanifrån.
Detta säkrar att lejdaren inte användas av “objudna gäster

Perforerade plåtar
Perforerade plåtar i ett stort antal mönster och dimensioner i följande material:
•Obehandlat stål
•Sendzimir galvaniserat stål
•Varmgalvaniserat stål
•Rostfritt stål, kvalitet AISI 304
•Rostfritt syrafast stål, kvalitet AISI 316
•Aluminium 4007
•Aluminium 4120
•Koppar
•Titanzinkperforerade
• Mässing

Vid förfrågan och beställning av perforerade plåtar vänligast uppge följande
specifikationer:
• Metalltyp
• Plåttjocklek
• Perforering: runda hål eller mönster
• Hål- eller mönstersstorlek
Lägg märke till att det inte är teknisk möjligt att framställa perforerade plåtar
med runda hål som är mindre än plåttjockleken.
(T.ex. min. 2 mm runda hål i en 2 mm tjock plåt.)

Genom ett omfattande kontaktnät till olika producenter kan vi på kort tid skaffa
perforerade plåtar med andra specifikationer än de som är nämnt enligt ovan.
t.ex. plåtar med fyrkantdelning (lika rader), andra metallkvaliteter eller med
speciella mått, tjocklekar och mönster

Profiler och perforerad plåt
Perforerad plåt Dekorationsperforering
Sådana mönster har du aldrig sett förut!
Europas största producent av perforerade plåtar har nu utvecklat en ny
typ av mönster.

Strukturplåt

Svetsat krendelerat och pressat galler
Perforerade plåtar i ett stort antal mönster och dimensioner i följande material:
•Obehandlat stål
•Sendzimir galvaniserat stål
•Varmgalvaniserat stål
•Rostfritt stål, kvalitet AISI 304
•Rostfritt syrafast stål, kvalitet AISI 316
•Aluminium
•Koppar

Profiler för svetsade, krendelerade galler
Krenelerat
- Obehandlat, galvaniserat, rostfritt/syrafast och aluminium
Enkelt och dubbelt pressat
- Obehandlat, galvaniserat, rostfritt/syrafast och aluminium, även målat
Svetsat galler
- Obehandlat, galvaniserat, rostfritt och syrafast stål
Specialgaller, svetsat
- Obehandlat, galvaniserat, rostfritt och syrafast stål

Sträckmetall
Kan leveraras i ett stort utval av sträckmetall i obehandlat- och
galvaniserat stål samt i aluminium och rostfritt.
Vidare levereras flatvalsad sträckmetall i obehandlat- och galvaniserat stål.
Plåtarna levereras i standardformat, dock kan plåtar med specialformat
beställas från verk.
Normalt benämns plåtformaten alltid med maskornas längdriktning först.
Sträckmetall har störst bärighet i maskornas längdriktning.

För vanlig sträckmetall angives maskstorleken mellan strängarnas
skärningspunkter, menat för flatvalsad sträckmetall angives maskstorleken
med största och minsta invändiga diagonaler.

Följande betckningar används i angivelse av sträckmetallplåtarnas specifikationer:
• ML = Masklängd
• MB = Maskbredd
• Strängtocklek = Tjockleken på utgångsmaterialet till plåtarna
• Strängbredd = Materialbredden mellan masköppningarna

Detta så man får maskorna åt det håll man vill när man beställer.

Varje dimension av sträckmetall kräver ett speciellt verktyg.
Sträckmetall kan flatvalsas i bredder upp till 1400 mm.

•Stål
•Stål Flatvalsad Obehnadlad
•Rostfritt syrafast stål, kvalitet AISI 316
•Aluminium 57S

Vävd och svetsad duk
Vävd duk:
Duk används i nästan samtliga industrier.
Vi leverar därför dukar i många olika kombinationer av material, vävar,
öppningar och tråddiametrar.
Våra dukar levereras i samverkan med DIN och ISO Standarder.

Svetsad duk:
Eftersom tråden i längdriktning och tråden i breddriktning är motståndsvetsad,
har svetsad duk stor stabilitet.
De olika kombinationer av masköppningar och tråddiametrar resulterar i ett
stort urval av användningsområden.
Rektangulära maskor eller utlämnande av enkeltrådar i bredd- eller
längdriktning kan ofta lösa speciella problem.
Vi leverer svetsat duk upp til 2000 mm i bredd.

  • Slät väv
  • Dubbel väv
  • Slät trippelväv
  • Dubbel trippelväv

Material:
Rostfritt stål AISI 304, AISI 316 och andra Stål, förkopprad,
galvaniserad efter svetsning, mässing och aluminium

Trådstaket
Svetsade 3-trådsstaket är utformat effektivt för avgränsing av passage.
3-trådsstaketets funktion garanteras av den hållbara trådplaceringen.
Stadiga svetsfoger och den specialkonstruerade tretrådsfunktionen.
Levereras i obehandlat, varmförzinkat och/eller pulverlakerat.
Typiska bruksområden är idrottsparker, industri och lagerområden samt
skolor och barnstugor.
3-trådsstaket är lätt att montera.
Stolpar med fästdelar kan levereras vid behov i galvaniserat eller
pulverlakerade varianter.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar