Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Företagspolicy

FÖRETAGSPOLICY.

Nordic Pipe AB levererar produkter för framtiden.
Vi vill leverera produkter med högt ställda kvalitetskrav till vår kunder.
Det vi levererar ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och
oss själva samt bidra till vår företagsutveckling.
En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi ska lyckas.

Servicekänsla
Vi vill arbeta nära våra kunder.
Att alltid sträva mot att kunden skall känna sig omhändertagen och
betydelsefull.
Att vi gör ett bra arbete.
Vi ska vara kända för vår servicekänsla och arbetssätt samt vara lyhörda
för kundernas intressen.

Framtidstro
Vi ska se möjligheter där andra ser svårigheter, flexibla och ständigt
förbättra oss.
Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda
möjligheter till utveckling.
Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten
samt medverkar till vår positiva utveckling.

Personliga
Vi ska vara det personliga företaget.
Genom förtroende och en ärlig dialog med våra kunder och leverantörer
ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda affärsrelationer.
Det skall vara lätt att prata med oss och att man känner sig trevligt bemött.

Förtroende
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss.
Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik,
kompetens och yrkesskicklighet.
Med en god framförhållning, rätt från början, eliminera risker och hålla
utlovade tider.
Lagar och krav skall uppfyllas, säkerhetstänkandet vid val av produkt
och material samt vad det kan få för konsekvenser för kunden eller samhället
skall styra vårt val.

Det är vi på Nordic Pipe AB som genom vår delaktighet och motivation
skapar drivkraften i företaget och förutsättningarna för vår framgång.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar