Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Ånga

Ånga

Övertryck
Det tryck som överstiger atmosfärtrycket. När ångans tryck specificeras,
avses oftast övertrycket.
Om även atmosfärtrycket är inkluderat, används normalt benämningen
"absolut tryck".

Vattnets värmeinnehåll
Vid ångtekniska beräkningar är detta den värmemängd, som behövs för att
höja vattentemperaturen från 0°C till kokpunkten vid rådande tryck.

Ångbildningsvärme
Den värmemängd som behövs för att omvandla vatten till ånga vid rådande
tryck.
Motsvarande värmemängd frigörs, när ångan kondenserar och återigen
bildar vatten vid samma tryck.

Entalpi - Ångans totala värmeinnehåll
Summan av vattnets värmeinnehåll och ångbildningsvärme.

Torr, mättad ånga
Ånga med samma temperatur som kokande vatten vid rådande tryck.
Torr, mättad ånga innehåller inte vattendroppar.

Överhettad ånga
Torr, mättad ånga, som har tillförts ytterligare värme utan att någon
tryckkokning har skett.

Expansionsånga - Återförångning
Ånga som bildas när kondensat eller hett vatten avleds från ett högre till ett
lägre tryck.

Ångtabeller
För torr, mättad ånga finns alltid ett konstant förhållande mellan tryck och
temperatur, dvs. ett visst tryck motsvaras alltid av en bestämd temperatur.
Grafiskt benämns förhållandet "ångans mättningskurva".
Likaledes råder ett bestämt förhållande mellan den mättade ångans tryck,
totala värmeinnehåll och specifika volym.

Specifik volym
När ångtrycket ökar, minskar den specifika volym, som ångan upptar och
vice versa.
Detta förklarar varför återförångning av kondensat följs av till synes enorma
ångmoln.
1 kg ånga vid atmosfärtryck upptar en volym av 1,673 m3/kg jämfört med
bara 0,240 m3/kg vid 7 bar.

Luft i ånga
Den negativa effekt som luft åstadkommer i ett ångsystem skall aldrig
underskattas.
En ång-luftblandning har en temperatur som då betydligt lägre än den
mättade ångans temperatur.
Luft och koldioxid i rörsystemet kan förorsaka korrosionsproblem och måste
därför avledas från ångsystemet

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar